Tag Archives: Tự do tài chính

Kim tứ đồ là gì? Cách thức tự do tài chính bằng Kim Tứ Đồ

**Kim Tứ Đồ là gì?** Kim Tứ Đồ (Cashflow Quadrant) là một mô hình kinh tế nổi tiếng do Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách “Cha Giàu Cha Nghèo” (Rich Dad Poor Dad), phát triển. Kim Tứ Đồ được sử dụng để phân loại nguồn thu nhập của một người thành bốn nhóm chính: […]

5 cấp độ tài chính bạn đang ở đâu Nguyễn Huỳnh Giao

5 Cấp Độ Tự Do Tài Chính Tự do tài chính là một mục tiêu mà nhiều người khao khát đạt được. Dưới đây là chi tiết về 5 cấp độ tự do tài chính và cách bạn có thể xác định mình đang ở đâu trên con đường này. Cấp độ 1: An toàn […]