Tag Archives: kinh doanh

Kim tứ đồ là gì? Cách thức tự do tài chính bằng Kim Tứ Đồ

**Kim Tứ Đồ là gì?** Kim Tứ Đồ (Cashflow Quadrant) là một mô hình kinh tế nổi tiếng do Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách “Cha Giàu Cha Nghèo” (Rich Dad Poor Dad), phát triển. Kim Tứ Đồ được sử dụng để phân loại nguồn thu nhập của một người thành bốn nhóm chính: […]