Tag Archives: 100 câu hỏi mà Doanh nghiêp Cần biết để tạo một trang web giới thiệu kinh doanh thu hút.

100 câu hỏi mà Doanh nghiêp Cần biết để tạo một trang web giới thiệu kinh doanh thu hút.

Các câu hỏi dưới đây được liệt kê trong Thông tin cơ bản và Phạm vi & Đặc điểm. Mô tả đối tượng mục tiêu của bạn. Mục đích của trang web là gì? Các giá trị cốt lõi của công ty bạn là gì và bạn diễn tả chúng như thế nào với khách […]