Tag Archives: Khóa học đọc vị đối phương trong đàm phán

Khóa học đọc vị đối phương trong đàm phán, thương lượng

Trước khi vào khóa học đọc vị đối phương trong đàm phán, thương lượng chúng ta cũng xem qua một số thuật nhìn đối phương qua đôi mắt Đồng tử mắt to: Mức độ chân thành rất cao. Đồng tử mắt bé: Nhiều âm mưu và thủ đoạn Mắt nam liếc ngang: thù địch, phản đối (Cẩn […]